Spor Topluluklarımız

ODTÜ Öğrenci Spor Toplulukları ODTÜ öğrencilerinin örgütlenme ve sorumluluk paylaşma duyguları spor alanında da kendini göstermektedir.

1960'larda Dağcılık ve Kış Sporları, İzcilik ile başlayan spor topluluklarına 1982'den sonra Satranç, Briç, Taekwondo, Capoeira, Motor Sporları, Karatedo, Sualtı, Can Kurtarma Ve İlk Yardım, Doğa Sporları, Eşli Danslar toplulukları da eklenmiştir. Sayıları bugün 15'i bulan topluluklar da dünya da kabul edilen pek çok spor dalı temsil edilmektedir. Spor topluluklarının üyelerinin amatör ruhla gerçekleştirdikleri etkinlikler profesyonel organizasyonlarla boy ölçüşecek kalitede olmakta, Üniversite hayatına canlılık getirmenin yanı sıra öğrencilemizin sosyal alandaki eğitmen katkıda bulunmaktadır. Bu topluluklarda görev alan öğrenciler bir sporu yapmanın ve öğretmenin sorumluluğunu taşımanın yanı sıra, etkinlikler düzenleme konusunda yaratıcılıklarını geliştirerek, bir amaç için birlikte ve paylaşarak çalışmayı öğrenerek de olgunlaşma süreçlerini tamamlamaktadırlar. Spor topluluklarımıza katılmak için mutlaka topluluk ile iletişime geçmeli, tanışma toplantılarına katılmalı ve sürece dahil olmalısınız. 

ODTÜ'de spor topluluklar için genel yönerge şu şekildedir:

ODTÜ Spor Toplulukları Yönergesi


Topluluk Kurma Koşulları

Spor topluluğu kurabilmek için ilk başvuruyu öğrenciler her akademik yıl içerisinde 1-31 Mayıs tarihleri arasında Spor Müdürlüğü'ne yaparlar. Yapılan başvuruların sonuçları bir sonraki akademik yıl Kasım ayı sonuna kadar karara bağlanır. Topluluk kurulması ile ilgili koşullar şu şekildedir:

• Kurulması istenilen topluluğun amaçları kapsamında çalışmalar yapan bir topluluk yoksa, yeni bir topluluğun kurulmasına izin verilir.

• Topluluğun kuruluş amaçları doğrultusunda hazırlanan tüzük,

• Öngörülen akademik danışmanın görevi kabul ettiğine dair dilekçesi, ODTÜ Toplulukları Danışman Sözleşmesi için TIKLAYIN

• En az 3, en fazla 7 kişiden oluşan asil Yönetim Kurulu ve yedek Yönetim Kurulu listeleri (imzaları alınarak),

• En az 20 kişiden oluşan ad, soyad, bölüm, sınıf, öğrenci numarası yazılı üye listesi (imzaları alınarak),

• Yapılması planlanan etkinliklerin yer aldığı proje dosyası,

• Topluluk odası olarak kullanılması düşünülen mekan için, ait olduğu Bölümün/Birimin ilgili amirinden onayı alınmış topluluk odası yazısı,


Spor Müdürlüğüne bağlı öğrenci toplulukları, kısaca tanıtımları ve iletişim bilgileri şu şekildedir:


ODTÜ AİKİDO TOPLULUĞU

TOPLULUĞUN KISACA FAALİYET ALANI YAPTIĞI İŞLER VE AMACI:

Bünyesindeki Çocuk Aikido grubuyla beraber 200’ü aşkın üyesiyle beraber Türkiye’nin en büyük dojosu olan ODTÜ Aikido Topluluğu’nun birçok üyesi her sene yurtiçi ve yurtdışında birçok Aikido seminerine katılmaktadır. Her ne kadar yakın doğu dövüş sanatı kulüplerinin kadınlar tarafından ilgi çekmediği düşünülse de, ODTÜ Aikido Topluluğu’nun neredeyse yarısı kadınlardan oluşmaktadır. Topluluğun amacı bu yanlış algıyı düzeltmektir ve teknik olarak ileri seviye, ahlaklı sporcular yetiştirmek ile Aikidoyu daha da yaymak ve sevdirmektir. Bundan ayrı olarak Çocuk Aikido grubunda yaptığı çalışmalarla birlikte çocukların fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimini sağlamanın yanında saygı, işbirliği ve uyum ile mesleki başarıyı sağlayan özgüven, sabır ve iç disiplini çocuklara aşılamaktır. ODTÜ Aikido Topluluğu, Tamura Shihan ve onun öğrencisi Nebi Vural Sensei’nin stili ve prensiplerini takip etmektedir. Her sene Aralık ve Mayıs aylarında iki tane uluslararası seminer düzenlemektir. Avrasya Aikido Organizasyonu ile birlikte, 7 yıldır her Mayıs ayında yaklaşık 20 ülkeden 300 sporcunun katıldığı, Uluslararası Aikido Festivalini düzenlemekte ve etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır.

TOPLULUĞUN YK BAŞKANI(LARI):
İSİM: Nergis Bilge Karabulut

E-POSTA ADRESİ: nergisbilgekarabulut0@gmail.com

TELEFONU: 0531 217 0572

TOPLULUĞUN ODASI:

Yok

TOPLULUĞUN WEB ADRESİ:

http://www.odtuaikido.org/ 

SOSYAL MEDYA:

Facebook: odtuaikido

Instagram: odtuaikido


ODTÜ BRİÇ TOPLULUĞU

TOPLULUĞUN KISACA FAALİYET ALANI YAPTIĞI İŞLER VE AMACI:

Kontak briç oynamayı öğrenmek, briç bilgisini geliştirmeyi, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmayı sağlamak topluluğumuzun temel amacıdır.

TOPLULUĞUN YK BAŞKANI(LARI):
İSİM: Eren Güneş                 

E-POSTA ADRESİ: e231198@metu.edu.tr

TELEFONU: 0531 922 63 16

TOPLULUĞUN ODASI:

--

TOPLULUĞUN WEB ADRESİ:

-- 


ODTÜ CAN KURTARMA VE İLK YARDIM TOPLULUĞU (OCİT)

TOPLULUĞUN KISACA FAALİYET ALANI YAPTIĞI İŞLER VE AMACI:

Topluluğumuzun genel amacı; üniversite öğrencilerini cankurtarma ve ilk yardım konularında bilinçlendirmektir. Bu amaçla, Temel İlk Yardım Dersleri Eğitimi, İleri İlk Yardım Dersleri Eğitimi, Doğada İlk Yardım Eğitimi, Eğitmen Formasyon Eğitimi, Formasyon İlk Yardım Tartışmaları Eğitimi ve Case Günleri yapıyoruz. Aynı zamanda havuzda Bronz ve Gümüş Cankurtaranlık Eğitimleri veriyor, okulumuzu temsil etmek amacıyla ülkemizdeki yüzme yarışlarına katılıyor, koşu ve bisiklet yarışlarında gönüllü ilk yardımcı olarak yer alıyoruz.

TOPLULUĞUN YK BAŞKANI(LARI) ve YÜRÜTME KURULU

TOPLULUĞUN ODASI:

Teknokent Spor Salonu 1.Kat Giriş

WEB ADRESİ:

ocit.metu.edu.tr

SOSYAL MEDYA:

Instagram: @o.c.i.t

Twitter: @odtu_ocit

Facebook: ocitmetu


ODTÜ CAPOEİRA TOPLULUĞU

FAALİYET ALANI YAPTIĞI İŞLER & AMACI:

Capoeira sporunun öğretilmesi, yaygınlaştırılması ve sahneye uyarlanması, aynı zamanda

Brezilya kültürünün tanıtılması alanında faaliyetler gösteren ODTÜ Capoeira topluluğu,

kampüs içerisinde çalıştaylar düzenleyerek ve kampüs dışında, yurtiçi ve yurtdışı etkinliklerine katılarak ODTÜ’yü temsil etmektedir.

TOPLULUĞUN YK BAŞKANI:

İSİM: Emre Coşkuner / Mehmet Kamil Zırh

E-POSTA ADRESİ: emr.coskuner@gmail.com / mehmetkzirh@gmail.com

TELEFONU: +90 554 405 1498 / +90 506 873 4561

TOPLULUĞUN ODASI:

--

SOSYAL MEDYA:

instagram: @capoeira_metu


ODTÜ DAĞCILIK VE KIŞ SPORLARI KOLU (DKSK)

TOPLULUĞUN KISACA FAALİYET ALANI YAPTIĞI İŞLER VE AMACI:

Topluluğumuz tüm doğa sporlarını (dağcılık, kayak, mağaracılık, yürüyüş, kamp, bilimsel ekspedisyon vb.) amatör bir ruhla ve bilimsel yaklaşımla yurt çapında sosyal ilişkiler kurarak sevdirmek ve yaydırmak amacını güder. Kolumuz, insan doğa ilişkilerini, insanın ve doğanın yararı doğrultusunda pekiştirerek tüm olanakları sonuna dek kullanır, amaçlarını sıkı bir örgütlülük ve sosyal bütünlük içinde demokratik bir anlayışla gerçekleştirir.

Kol etkinliklerinin amacı, katılan sporcuların tekniğini ve becerisini o etkinliğin gerektirdiği ölçüde arttırmaktadır. Bu amaç doğrultusunda bütün yıl boyunca etkinlik yapar. Etkinliklerini her türlü doğa koşulunda yapmayı, değişik dağların ve değişik mevsimlerin gerektirdiği tekniklerin öğrenilmesi ve kullanılmasını hedefler. Kolumuz yaptığı tüm doğa sporlarını birbirlerini tamamlayan sporlar olarak görür. Kayağı da doğa ile birlikte olmayı sağlayan bir spor olarak kabul eder, kayağın dağcılıkla ve diğer etkinliklerle ilişkili olarak kullanılmasını, teknik yönden güçlü, amatör ruhlu sporcuların yetiştirilmesini ve bu sporcuların üniversite adına amatör kayak yarışmalarına girmesini teşvik eder. Bu amaç doğrultusunda, kolumuz doğada yapılan tüm sporları destekleyen ve bu sporları yapan kulüplerle ilişkiler kurar ve mevcut ilişkilerini sürdürür. 

TOPLULUĞUN YK BAŞKANI(LARI):
Asiye Beyza Bingül (Dağ Yürütme Kurulu) / beyza.bingul@metu.edu.tr / 0507 992 65 33

Necati Buhur (Alp Disiplini Kayak) / necatibuhur00@gmail.com / 0535 946 06 55

Atakan Adalı (Kuzey Disiplini) / atakanadali88@gmail.com / 0554 403 82 75

TOPLULUĞUN ODASI:

Öğrenci toplulukları barakası

TOPLULUĞUN WEB ADRESİ:

dksk.metu.edu.tr

SOSYAL MEDYA: 

http://instagram.com/odtudksk


ODTÜ DENİZCİLİK VE YELKEN TOPLULUĞU (ODYT)

TOPLULUĞUN KISACA FAALİYET ALANI YAPTIĞI İŞLER VE AMACI:

Topluluğumuzun asıl amacı ODTÜ öğrencilerine denizi ve Yelken sporunu sevdirmek ve okulumuzu yarışlarda en iyi şekilde temsil etmek. Yelken sporu vücudumuzu fiziksel olarak güçlendirdiği gibi, hızlı çözüm üretebilme, koordinasyon, takım olma ve zihni güçlendirme üzerine de etkilidir. Gidilen yarış ve eğitimlerde takım olma bilincini üyelerimize kazandırma da topluluğumuzun bir diğer amacıdır. 

Faaliyetlerimize gelecek olursak, her sene yeni gelen üyelerimize temel eğitimler düzenliyoruz. Birincisi temel centerboard eğitimi (laser teknelerle), diğeri ise temel yatçılık eğitimi (yelkenli yatlarla genellikle 1 hafta sürmekte).  Her sene elimizden geldiğince üniversiteler arası ve özel olarak düzenlenen yarışlara katılmaktayız. Sponsor ya da gelen desteğe göre faaliyetlerimizi daha da genişletmek, katıldığımız trofe ve yarışların sayısını arttırmak, İstanbul’daki üniversiteler gibi yaz/kış gezileri düzenlemek gelecek faaliyet raporlarımızda mevcut.

TOPLULUĞUN YK BAŞKANI(LARI):
İSİM: Süleyman Odabaşı

E-POSTA ADRESİ: 

TELEFONU: 0532 782 26 33

TOPLULUĞUN ODASI:

--

TOPLULUĞUN WEB ADRESİ:

---

SOSYAL MEDYA: 

http://instagram.com/odtudyt

https://www.facebook.com/.odtudyt/


ODTÜ E-SPORLAR TOPLULUĞU

FAALİYET ALANI YAPTIĞI İŞLER & AMACI:

ODTÜ E-Spor Topluluğu'nun ana amacı, ulusal ve uluslararası e-spor turnuvalarına katılmak, ODTÜ'yü en iyi şekilde temsil etmektir. Topluluğun diğer amaçları, e-spor turnuvalarında oynanan e-spor ve oyunları tanıtmak, video oyunları ve e-sporla ilgilenen kişilerle sosyalleşmek, birlikte oyun oynamak ve taktiksel ve stratejik zihni geliştirmek için etkinlikler düzenlemektir.

TOPLULUĞUN YK BAŞKANI:
İSİM: Canberk BİNBAY
E-POSTA ADRESİ: c.binbay1993@gmail.com
TELEFONU: 0536 500 25 11
TOPLULUĞUN ODASI:

YOK

TOPLULUĞUN WEB SİTESİ:

www.metuesports.com

SOSYAL MEDYA: 

http://instagram.com/metuesports


ODTÜ EŞLİ DANSLAR TOPLULUĞU (EDT)

TOPLULUĞUN KISACA FAALİYET ALANI YAPTIĞI İŞLER VE AMACI:

ODTÜ Eşli Danslar Topluluğu, 1988 yılında kurulmuş olup Türkiye'nin ilk eşli danslar topluluğudur. Topluluğumuz, kuruluşundan bu yana eşli dansları öncelikle ODTÜ'de, ardından Türkiye çapında tanıtmayı ve yaygınlaştırmayı amaç edinmiş; eşli dansların ülkemizdeki gelişiminin öncüsü olmuş ve dans sporunun bugün geldiği noktaya büyük katkıda bulunmuştur. Resmî yarışmalarda önemli dereceler elde eden pek çok dansçı, Ankara'daki dans stüdyolarının hemen hemen tümünün kurucuları ve Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nda görev alan çeşitli kurul üyeleri, Türkiye'deki dans sporu hakemlerinin pek çoğu dans dünyasına topluluğumuz tarafından kazandırılmıştır.

ODTÜ EDT düzenli olarak yılda iki büyük etkinlik gerçekleştirir. Bunlardan ilki her sene Mayıs ayı başında Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kurdaş Salonunda sahnelediğimiz Yıl Sonu Şovu’dur. Artık ODTÜ’nün sevilen ve beklenen etkinliklerinden biri haline gelmiş ve her sene farklı bir konsept ile yaklaşık 4000 dans sever ile buluşmaktadır. Bunlardan bir tanesi ise gururla kurgulayıp gerçekleştirdiğimiz, ODTÜ’müzü anlatan Mayıs 2012 Metucation gösterisidir.

Bir diğer etkinliğimiz ise her sene Cumhuriyet Bayramı haftasında düzenlediğimiz Uluslararası ODTÜ Cumhuriyet Kupası Dans Yarışması nam-ı diğer METU OPEN!

2001 yılından beri düzenlenen ve artık yalnızca ODTÜ’nün değil Türkiye’nin değerli bir yarışması haline gelen bu organizasyona her sene 20 farklı ülkeden 400’ü aşkın sporcu ve 5000 dans severi ağırlamaktadır. Uluslararası platformlarda da övgüler almaya devam eden ve 16.sını 4-5 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz METU OPEN son 3 senedir tüm Uluslararası Yarışmalar arasında ilk 10’da yer almaktadır.

TOPLULUĞUN YK BAŞKANI:
İSİM: Sevde Nur Altınbaş

E-POSTA ADRESİ: sevdenuraltinbas@gmail.com

TELEFONU: 0530 245 37 13

TOPLULUĞUN ODASI:

9. Yurt Yanı – Kültür Toplulukları Koridoru

TOPLULUĞUN WEB ADRESİ:

 eslidanslar.metu.edu.tr

SOSYAL MEDYA:

Facebook: @odtueslidanslar

Instagram: @odtueslidanslar


ODTÜ İZCİLİK TOPLULUĞU


TOPLULUĞUN KISACA FAALİYET ALANI YAPTIĞI İŞLER VE AMACI:

Topluluğumuz kurulduğu 1986 yılından itibaren dünya çapında her yaştan gönüllüsü bulunan bir gençlik hareketi olan izciliğin üniversitemizde de mümkün olan en çok sayıda kişiye ulaşması için çalışmaktadır. Üyelerimizin izcilik bilincinde kendilerine ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmesi önceliklerimiz arasındadır. Bu amaçlar doğrultusunda sene boyunca aktif olarak etkinlikler ve kamplar düzenleriz. Eğitim programımızı tamamlamış olan üyelerimiz doğada yaşam ve kamp yapma alanlarında donanımlı hale gelmiş olurlar. Sosyal sorumluluk projelerimizle de hem üyelerimizi hem üniversite bünyesinde ulaşabildiğimiz herkesi bilinçlendirmek te amaçlarımız arasındadır.

TOPLULUĞUN YK BAŞKANI(LARI):

Lider

Melisa Yalçın/ 0539 496 84 84 

Yardımcı Liderler

Nur Sima Acar / 0553 257 29 40 

Ülkü Şenyürek /0536 645 52 16

Yusuf Güngör / 0507 998 57 90

TOPLULUĞUN ODASI:

9. yurt altında topluluklar koridorunda

TOPLULUĞUN WEB ADRESİ:

www.izci.metu.edu.tr 

SOSYAL MEDYA:
Facebook: @odtuizcileri

Instagram: @odtuizcigrubu


ODTÜ HAVACILIK TOPLULUĞU YAMAÇ PARAŞÜTÜ GRUBU 

TOPLULUĞUN KISACA FAALİYET ALANI YAPTIĞI İŞLER VE AMACI:

ODTÜ Havacılık Topluluğu Yamaç Paraşütü Grubu (ODTÜ HAT), 1991 yılında kurulduğundan 2016 yılına kadar ODTÜ Kültür İşleri Müdürlüğü'ne o tarihten günümüze kadar da ODTÜ Spor Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Türkiye'de yamaç paraşütü eğitimi ilk kez topluluğumuzda başlamış 25 yıldan bu yana da aynı şekilde devam etmektedir. Topluluğumuzun yaklaşık 300 ODTÜ öğrencisinden oluşan grubu her yıl teorik eğitimlere katılmakta ve yer çalışmasını başarı ile tamamlayan öğrenciler ise başlangıç eğitimine geçmektedir. 

Topluluğumuzun temel amacı bu sporu yaymak ve ODTÜ öğrencilerine en iyi şekilde tanıtmaktır.  

TOPLULUĞUN YK BAŞKANI(LARI):

TOPLULUĞUN ODASI:

--

TOPLULUĞUN (VARSA) WEB ADRESİ:

http://odtuhat.com/

SOSYAL MEDYA

@ODTUHAT


ODTÜ JONGLÖRLER TOPLULUĞU

TOPLULUĞUN KISACA FAALİYET ALANI YAPTIĞI İŞLER VE AMACI:

Türkiye’deki tek aktif üniversite jonglörlük topluluğu olan OJT’nin amacı, okul içinde gösteriler yaparak okul ortamına renk katmak, jonglörlük ve flow sanatları hakkında çalıştaylar vermek ve çeşitli organizasyonlarda gösteriler yaparak insanlara okulumuzu ve çağdaş sirk sanatlarını tanıtmaktır.

TOPLULUĞUN YK BAŞKANI(LARI):
İSİM: Berk AKGÜN

E-POSTA ADRESİ: akgunberk@yahoo.com

TELEFONU: 0506 440 78 22

TOPLULUĞUN ODASI:

--

TOPLULUĞUN (VARSA) WEB ADRESİ:

https://www.facebook.com/groups/metujuggling/?fref=ts

SOSYAL MEDYA: 

http://instagram.com/metujuggling


ODTÜ MOTORSPORLARI ve TRAFİK TOPLULUĞU (MOST)

TOPLULUĞUN KISACA FAALİYET ALANI YAPTIĞI İŞLER VE AMACI:

Amacımız okulumuzda motor sporları ile ilgilenen insanları bir araya getirmek ve bu alanda eğitimler alarak, aynı zamanda okulumuzda da bu olanakları sağlayıp motor sporlarına genç sporcular kazandırmak ve bu alanda okulumuzu temsil etmek.

TOPLULUĞUN YK BAŞKANI(LARI):
İSİM: Josef Karaburun

E-POSTA ADRESİ: josefkaraburun@gmail.com

TELEFONU: 0538 438 92 42

TOPLULUĞUN ODASI:

ODTÜ Kampüsü topluluk odaları bölgesi

TOPLULUĞUN WEB ADRESİ:

www.odtumost.com         


ODTÜ SAS (SU ALTI SPORLARI TOPLULUĞU)


TOPLULUĞUN KISACA FAALİYET ALANI YAPTIĞI İŞLER VE AMACI:

ODTÜ SAS; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Su Altı Sporları öğrenci topluluğu ve ODTÜ Spor Kulübü Su Altı Sporları takımlarıdır. Türkiye çapında çeşitli başarılara imza atan ODTÜ SAS, her yıl eğitimlerinin yanı sıra muhtelif etkinlikler de düzenlemektedir.

Bu etkinliklerdeki amaç, ODTÜ’nün öncülüğünde Türkiye’de bu ve benzeri sporlara ve aktivitelere gönül vermiş olan kişileri bir araya getirmek, elde edilen tecrübeleri paylaşmak, tanıtımı arttırmak ve dostluk ve arkadaşlık ortamında işbirliğini desteklemektedir.

ODTÜ aynı zamanda kendi bünyesinden su altında erkek ve kadınlarda takımlarda çıkarmıştır. Bunlar ODTÜ SAS Serbest Dalış Takımları, Su altı Hokeyi Takımları, Su Altı Rugbi Takımları ve Su Altı Görüntüleme Takımıdır. Bu takımlarımız, yönetmelikler gereği faaliyetlerinde Türkiye Su altı Sporları Federasyonu (TSSF)’ye bağlı olan ODTÜ Spor Kulübü bünyesindedir. Takım sporcuları, dönem içerisinde performans gösteren sporcular arasından seçilen kişilerden oluşmaktadır.

Gerek takımlarımız ve gerekse bireysel olarak sporcularımız Dünya Rekorları dâhil her yıl ulusal ve uluslararası şampiyonalarda sürekli olarak madalyalar almakta ve üniversitemize şampiyonluklar kazandırmaktadır.

TOPLULUĞUN YK BAŞKANI(LARI):
İSİM: Mehmet Barış ATICI

E-POSTA ADRESİ: m.barisatici@gmail.com

TELEFONU: 0.534.620 1712

TOPLULUĞUN ODASI:

ODTÜ Kapalı Yüzme Havuzu

TOPLULUĞUN WEB ADRESİ:

http://sas.metu.edu.tr/

SOSYAL MEDYA: 

http://instagram.com/odtusas


ODTÜ - SUALTI TOPLULUĞU (SAT)

TOPLULUĞUN KISACA FAALİYET ALANI YAPTIĞI İŞLER VE AMACI:

ODTÜ Sualtı Topluluğu bir grup ODTÜ öğrencisi ve öğretim görevlisi tarafından 1985 yılında ODTÜ Rektörlüğü bünyesinde Spor Müdürlüğü’ne bağlı bir öğrenci topluluğu olarak kuruldu.

ODTÜ SAT’ın kuruluşunda edindiği temel ilke, Türkiye Kıyıları ve iç sularındaki tarihi, kültürel ve doğal değerlerin araştırılması, korunması ve tanıtılmasıdır. Bu kapsamında yapılan çalışmalar arasında temel ve ileri dalış, arama, çıkarma ve ilk yardım eğitimleri vererek topluluk üyelerine bilgi ve beceri kazandırmak; keşif ve inceleme amaçlı çalışmalar için dalıcılar yetiştirmek; kıyılarımız ve iç sularımızdaki ekolojik değerler ( Deniz Çayırları, Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz foku gibi), doğal değerler ( sualtı mağaraları, açık deniz kayalıkları ve deniz canlıları sığınakları gibi), kültürel değerler (batıklar, sualtı arkeolojisi, denizcilik tarihi) gibi konularda araştırmalar ve tanıtım amaçlı (yarışmalar, paneller, toplantılar, seminerler gibi) etkinlikler düzenlemek yer almaktadır. Topluluk 1986/1987 yıllarında deniz kaplumbağaları türlerinin üreme kumsalı olan Dalyan’da temel bir araştırma çalışması yürütmüştür. Akdeniz Foku’nu Koruma Projesi de yine o yıllarda ODTÜ Sualtı Topluluğu bünyesinden çıkmış, bugünlere kadar gelmiştir. Çeşme Koyu’nda Osmanlı- Rus Deniz Savaşı’nda batmış bulunan Osmanlı ve Rus Komuta Gemilerinin bulunup tanınması çalışmaları (1988-1990), Antakya kıyılarında yine topluluk tarafından bulunan 1600 yıllık iki batık gemi ve her birinde bulunan cam külçeler (1992/1993) ODTÜ Sualtı Topluluğu’nun Arkeoloji bilimine yaptığı katkıların ilkleridir. Bunlara ek olarak topluluğun 1992 yılında ilk kez Bozcaada’da düzenlediği “Sualtında Görüntü Avlama Yarışması” SAGAY, Türkiye’de düzenlenen ilk sualtı fotoğraf yarışması olmasının yanı sıra, Zıpkınla Balık Avcılığı Yerine Fotoğraf Makinesiyle Görüntü Avcılığı gibi anlamlı bir seçeneği sunarak Kuzey Ege’de “deniz parkları” kurulmasını ve işlemesini sağlamayı amaç edinmiştir. Son zamanlarda topluluk Türkiye Kıyıları Deniz Mağaraları Envanter Projesi, Kilikya Bölgesi Arkeolojik Yüzey Araştırması, Deniz Çayırlarının Yayılımının İncelenmesi, Uluburun III Yapay Resif Projesi, Serbest Dalış Denemeleri gibi önemli projeleri yürütmektedir.

ODTÜ Sualtı Topluluğu Rektörlük makamına karşı sorumludur. Akademik Danışman ve beş öğrenciden oluşan yürütme kurulu, üç öğrenciden oluşan denetleme kurulu işleyişi sağlamakla görevlidir. Yürütme Kurulu ve Denetleme Kurulu Genel Kurula karşı sorumludur. Topluluğun Akdeniz Foku Araştırma Grubu (AFAG), Batık Araştırma Grubu (BAG), Ekoloji Grubu (EKOG), Fotografi ve Videografi Grubu (FOVAG), Mağara Dalışı ve Araştırma Grubu (MADAG) ve Serbest Dalış Grubu (SDG) gibi alt grupları ile çeşitli çalışma birimleri vardır.

TOPLULUĞUN YK BAŞKANI(LARI):
Topluluğun Yürütme Kurulu Üyeleri: Atahan Önaçan, Gökalp Deniz Sinangil, Alperen Bayram, Semih Altuğ Aydoğdu, Derin Doğan, Yiğit Can Çelik

E-posta: atahanonacan@gmail.com, derin.dogan@metu.edu.tr, semih54aydogdu@gmail.com, celik.yigit@metu.edu.tr, gokalp.sinangil@metu.edu.tr

TELEFONU: 0538 219 26 16

TOPLULUĞUN ODASI:

Teknokent Spor Merkezi Alt Kat

TOPLULUĞUN WEB ADRESİ:

sat.metu.edu.tr

SOSYAL MEDYA:
Facebook: odtusat

Instagram: odtusat


ODTU SATRANÇ TOPLULUĞU

TOPLULUĞUN KISACA FAALİYET ALANI YAPTIĞI İŞLER VE AMACI:

ODTÜ Satranç Topluluğu, yediden yetmişe her yaşa hitap eden bu güzel ve aşkın oyunu ODTÜ'de tanıtmakla, turnuvalar yapmakla ve öğretmekle sorumlu topluluktur.

Topluluğumuz düzenli olarak her seviyeye uygun satranç dersleri verip, haftalık turnuvalar ve büyük dönemlik turnuvalar yapmaktadır. Bunun haricinde aylık bir dergi çıkartmaktadır. Bu dergide topluluğumuzun turnuvalarından maçlar seçilip analizlenerek konulmaktadır.

Okul takımı, lig takımı ve de bireysel turnuvalar için oluşturduğumuz gruplarda arkadaşlarımızı bu çekişmeli oyunun bir parçası yapmak için eğitiyor ve teşvik ediyoruz.

Misyonumuz satrancı insanlara bir hobi, bir arkadaş olarak tanıtmak ve onların hayatına ömür boyu eşlik edecek bir renk getirmektir. Bu yüzden de seçtiğimiz vizyon etik, akılcı ve sportmen satranç olarak bütün satranç severleri, meraklılarını ve oyuncularını bekleriz.

TOPLULUĞUN YK BAŞKANI:

Başkan: Korhan Kılıç / krhn.kilic@gmail.com / 0538 408 2921

Başkan Yardımcısı: Cem Uğur / cmugur99@gmail.com / 0552 239 16 21

Başkan Yardımcısı: Ahmet Kanık / kanik.ahmet@outlook.com / 0545 394 85 82

TOPLULUĞUN ODASI:

Topluluk odası 9. Yurt altında diğer topluluk odaları ie birliktedir.

TOPLULUĞUN WEB ADRESİ:

https://www.instagram.com/odtusatranctoplulugu/

https://www.facebook.com/OdtuSatranc/?fref=ts


Son Güncelleme:
07/05/2024 - 15:25