SPOR MÜDÜRLÜĞÜ


ODTÜ İzci Topluluğu

ODTÜ İzci Topluluğunun en önemli aktivitesi senenin belli dönemlerinde yapılan kamplardır. Bunun dışında topluluk üyelerimiz şehir etkinliklerinde de beraber olurlar. Bunların dışında yardım etkinlikleri de topluluğumuzun en önemi faaliyetlerindendir.
 

UNICEF Kart Satışı 

ODTÜ İzci Grubu her yıl geleneksel olarak UNICEF Kart ve Hediyelik Eşya Satışı etkinliği düzenlemektedir. Altı yıldır gerçekleştirilen bu etkinlikten elde edilen gelir grup tarafından önceden belirlenen yerlere yardım yapmak icin kullanılır.

1993 yılından beri gelenekselleştirdiğimiz bu etkinlik yılın sonuna doğru okulumuzda stand açmak suretiyle gerçekleşir. İlk yılından beri Türkiye çapında grup bazında en çok satış yapan grup olma özelliğini sürdüren ODTÜ İzci Grubu elde ettiği gelirin hepsini ihtiyacı olan çocuklara yönelik olarak değerlendirmektedir. Ayrıca bu yardımlar yapılırken grup üyelerinin kişisel becerilerinin de katılabileceği yardımlar seçilmektedir.

Her eğitim yılı başında bu iş için gönüllü olan insanlar bir araya gelerek neyin, nasıl yapılacağına karar verirler. Buna göre bir yandan UNICEF ile bağlantıya geçilip kart ve hediyelik eşyalar alınırken bir yandan da yardımın yapılacağı yer araştırılmaya başlanır. 

Genellikle Aralık ayının 2. ve 3. haftalarında O.D.T.Ü. kütüphanesinde açılan standta yapılan satışlara; son yıllarda, standa gelemeyen insanlara da ulaşmak amacıyla elden katalogla satışlar eklenmiştir. Böylece satışlar ODTÜ dışına da ulaşabilmektedir. 

UNICEF; gruba, yapılan satışlar daha önceden grupla UNICEF arasında yapılan bir sözleşme ile belirtilen miktara ulaşana dek satışların %15'ini; bu miktar aşılırsa %20'sini gelir olarak bırakmaktadır. ODTÜ İzci Grubu elde ettiği bu gelirle dönemin başından itibaren araştırarak belirlediği kuruluşlara kendi içindeki iş gücünü de kullanarak yardım yapar.

Üyelik 

Topluluğumuza üye her yılın ekim ayında yapılan bir tanışma toplantısı ve ardından yapılan tanışma yürüyüşle  alınır. Üye olabilmek için tanışma yürüyüşüne katılmak zorunludur.

Odamız 

Topluluk odamız 9.Yurt altındaki topluluk odaları koridorundadır.


Fotoğraflar 

Karda Yürüyüş

Manzaralar Bizimdir

Devir Teslim