SPOR MÜDÜRLÜĞÜ


İletişim

BİRİM KİŞİ TELEFON NUMARALARI
Spor Müdürü Şahin Oğuz

210 21 95

Tesis Kullanım Programları Ahmet Yıldırım 210 38 35
Satınalma/Muhasebe Oktay Aydınyer 210 38 36
Spor Müdürlüğü Sekreterlik Ebru Şimşek 210 21 96
Kurslar Koordinatörlüğü Zeynep Ebem Rahim 210 78 49
Spor Merkezi Danışma 210 78 50
Büyük Spor Salonu Danışma 210 21 98
Baraka Spor Salonu Danışma 210 21 94
Tenis Kortları  210 21 93
Halı Sahalar Danışma 210 78 45
Spor Merkezi İdari Sorumlusu Gaye Berker Karakılıç 210 78 55
Baraka Spor Salonu İdari Sorumlusu Özgür Norman 210 38 38
Halı Sahalar İdari Sorumlusu Barış Sözeri 210 78 49
Organzasyonlar Sorumlusu R. Baran Tansel 210 38 35
Spor Müdürlüğü Faks 210 79 81
Spor Müdürlüğü E-Posta Adresi.......................................  spormd@metu.edu.tr