OFFICE of SPORTS


FORMLAR

Takım/Topluluklarımız için doldurulması gereken ve Spor Müdürlüğü sekreterliğine / spor yöneticisine iletilmesi gereken formlar..

.

Genel Kurul Listesi Form

.

Takımlar Yönetim Listesi Formu

.

Araç Talep Formu

.

Yarışma Sonuç ve Değerlendirme Formu